INDUCTION & COMPLIANCE MADE EASY

Why do I need to induct new employees? – Dutch

Online Safety Inductions for newly induct

Share This Post

Veiligheidsintroductie voor nieuwe medewerkers

Ongeacht uw branche of bedrijfstype is introductie een cruciaal veiligheidsonderdeel bij het introduceren van nieuwe medewerkers in uw bedrijf en hun rol, evenals de regels en voorschriften die dit beheersen. Sommige bedrijven zien de introductie als een kans om nieuwe medewerkers te verwelkomen, terwijl anderen het proces volledig vermijden en verwachten dat nieuwe medewerkers zichzelf snel integreren! Maar het introductieproces, informeel of, bij voorkeur, zeer georganiseerd en doordacht, legt een solide basis voor nieuwe medewerkers door ervoor te zorgen dat ze zijn uitgerust met alles wat ze nodig hebben om hun nieuwe baan snel – en zo veilig mogelijk – te starten. Bovendien zal een sterk introductieproces helpen de onvermijdelijke angst en stress die sommige nieuwe medewerkers ervaren te verminderen, terwijl hun vertrouwen en moraal ten opzichte van de organisatie waartoe ze gaan behoren wordt verbeterd.

Elke nieuwe medewerker moet bij indiensttreding een vorm van introductie krijgen. Het kan variëren in complexiteit, lengte en vereiste, of kan de vorm aannemen van training of mentoring, maar het zou toch moeten gebeuren.

Introductieprogramma’s moeten worden uitgevoerd door een HR-vertegenwoordiger of een afdelingsmanager en kunnen enkele uren, enkele dagen of zelfs enkele weken duren, afhankelijk van de branche en de complexiteit van de rol. Ongeacht de lengte van het introductieprogramma, het moet nieuwe medewerkers voorzien van alle nodige inleidende informatie over de organisatie, evenals cruciale veiligheidsinformatie en eventuele van toepassing zijnde gedragscodes, evenals informatie over hun nieuwe rol en wat er van hun dagelijkse activiteiten wordt verwacht. Naast het ervoor zorgen dat uw nieuwe medewerkers snel en veilig aan het werk kunnen, zijn de voordelen van een goed doordacht introductieprogramma de verhoogde retentie van personeel, verhoogde productiviteit en een toename van het algemene werknemersmoraal. Ook wordt een verhoogd gevoel van zelfvertrouwen en verminderde stress bij nieuwe medewerkers toegeschreven aan dergelijke introductie- en inwerkprogramma’s.

Door tijd en moeite te investeren in het ontwerpen van een geschikt introductieprogramma voor medewerkers, zal uw bedrijf op de lange termijn geld en tijd besparen omdat medewerkers die ondubbelzinnig de reikwijdte van hun nieuwe rollen begrijpen, evenals precies (en duidelijk) wat er van hen wordt verwacht vanaf het begin, leidt tot minder verwarring en uiteindelijk minder verloop. Veel bedrijven bieden geen enkele vorm van introductie aan en dat is hun verlies. Door nieuwe medewerkers on the job te laten leren, hebben ze weinig keus dan ofwel essentiële informatie zelf ‘op te pikken’ of ze zullen het voorbeeld volgen van andere medewerkers, van wie er velen misschien niet op de juiste manier werken of de nodige procedures en praktijken volgen die wettelijk vereist zijn binnen uw branche. Dit kan niet alleen leiden tot minder productiviteit, maar kan ook leiden tot arbeidsongevallen, boetes voor uw bedrijf of uiteindelijk het verlies van de medewerker die zich misschien verward voelt, gestrest raakt of zich gefrustreerd voelt in hun nieuwe rol. Dit alles had eenvoudig kunnen worden voorkomen door zelfs een eenvoudige introductie aan te bieden.

contactless inductions

Onderdelen van het introductieprogramma

Introductie kent drie duidelijk gedefinieerde stadia. Ongeacht in welke branche u werkt, van landbouw en bouw tot onderwijs of programmering, moet een grondig introductieprogramma een reeks onderwerpen behandelen, waarvan er hier enkele worden beschreven.

Verstrek het medewerkershandboek (als u er natuurlijk een heeft)

Medewerkershandboeken introduceren over het algemeen nieuwe medewerkers in het bedrijf waar ze gaan werken en leggen de branche en het kader uit waarbinnen ze naar verwachting zullen werken.

Het moet ook alle relevante beleidslijnen en veiligheidsprocedures uiteenzetten, stappen die moeten worden genomen in een noodsituatie, evenals de juiste procedures om te volgen en mensen om te zien in het geval van intimidatie, discriminatie of andere gerelateerde situaties.

Het medewerkershandboek moet ook uitleggen waar en bij wie men terecht kan voor vragen over IT-problemen, beveiliging en salarisadministratie.

Introductie

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf (en de cultuur) moeten nieuwe medewerkers worden voorgesteld aan sleutelpersoneel binnen de organisatie. Ze moeten ook een duidelijk beeld krijgen van hun eigen taken en hun plaats binnen de hiërarchie van het bedrijf, evenals wat er van hen wordt verwacht en hun rol. Dit zorgt er verder voor dat ze voldoende (hoewel hopelijk briljant) kunnen presteren in hun nieuwe rol.

Faciliteiten tour

Elke nieuwe medewerker moet een rondleiding krijgen door het gebouw waarin ze gaan werken, evenals alle relevante faciliteiten. Inbegrepen vergaderzalen, vergaderruimtes, badkamers en natuurlijk nooduitgangen. De tour moet ook informatie bevatten over toegangsbeveiliging en procedures voor het betreden en verlaten van het gebouw.

Veiligheids- en gezondheidstraining

Als er mogelijke gevaren op locatie zijn, zoals zwaar materieel of gevaarlijke stoffen, moet de nieuwe medewerker een veiligheidstraining krijgen, wat het potentieel zal verminderen dat ze bij een ongeval betrokken raken. Zelfs als de medewerker niet direct met de apparatuur in contact komt, is het essentieel dat ze de juiste veiligheidsprocedures en eventuele veiligheidssignalen die mogelijk door de faciliteiten worden gebruikt, begrijpen.

Orientation Define

Dagelijkse taakbegeleiding

Het is belangrijk dat medewerkers hands-on training krijgen met betrekking tot hun dagelijkse rollen. Deze training kan afkomstig zijn van een collega of de persoon die rechtstreeks verantwoordelijk is voor hen in hun nieuwe baan. Bovendien moet, zodra de initiële training is voltooid, de nieuwe medewerker later worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat ze hun rol en taken in het bedrijf volledig begrijpen. Zorg ervoor dat de manager van de persoon of wie dan ook verantwoordelijk is voor de introductie duidelijk alle informatie over proeftijden en het resultaat als de proeftijd niet succesvol is, overbrengt. Zorg er ook voor dat zij en hun supervisor een checklist ondertekenen waarin staat dat zij voldoende introductietraining hebben ontvangen en wat daarbij betrokken was. Ondanks dat veel bedrijven formele introductie- en inwerkprocedures achterwege laten, is het een cruciale stap bij de indiensttreding van nieuwe medewerkers, een stap die niet alleen tijd, moeite en geld van uw bedrijf kan besparen op de lange termijn, maar die ook kan helpen om ervoor te zorgen dat uw nieuwe medewerkers effectief en efficiënt aan het werk gaan – en met minder kans op letsel en arbeidsongevallen.

More To Explore​

OSHA, Electrical Hazards
OHS

Electrical Hazards

Across the diverse landscape of American and Canadian industries, from the heat of construction sites to the dynamic environment of

Workplace hazard RF Radiation
OSHA

RF Radiation

Incorporating the dangers of Radio Frequency Radiation (RFR) into discussions about electrical hazards in American and Canadian workplaces brings a

customer service

ONLINE DEMO

We’re committed to your privacy. Induct For Work uses the information you provide to us to contact you about our relevant content, products, and services. You may unsubscribe from these communications at any time. For more information, check out our Privacy Policy.