INDUCTION & COMPLIANCE MADE EASY

What does OSHA stand for? – Armenian

what does osha stand for?

Share This Post

OSHA: Խորը Տեսություն

“OSHA” աբրեվիատուրան նշանակում է “Occupational Safety and Health Administration”. Ստեղծվել է 1970 թվականին ԱՄՆ Կոնգրեսի կողմից, OSHA-ի հիմնական առաքելությունը ապահովել է ապահով և առողջացական աշխատանքային պայմաններ ԱՄՆ-ի աշխատողների համար՝ սահմանելով և ստուգելով ստանդարտները և ապահովելով կրթություն, մարմինական մոտեցում, քրտում և օգնություն: OSHA-ի հասկացումը կարևոր է բիզնեսների, աշխատողների և ընդհանուր հանրության համար՝ աշխատանքային անվտանգության կարևորությունը և այն դերերը և պարտականությունները, որոնք սպասվում են. Այս հոդվածը ապահովում է OSHA-ի ստեղծման, նպատակների, ֆունկցիաների և ազդեցության ամբողջական հասկացում.

Պատմական տեքստ

OSHA-ի ստեղծմանը առաջ, աշխատանքային անվտանգությունը էլիտարական ունեցել է և մեծամասամբ չէր կառավարվում ֆեդերալ մակարդակում: Չափազանց շատ ոլորտներ աշխատել են առանց ուղեցույցների կամ պեստամամբ, որը վատանանում է առանցնելի վնասվածքների, վնասվածքների և մահապարտություններին: Ամերիկյան աշխատողների իրավունքները պաշտպանելու և ապահովելու աշխատանքային անվտանգության կենտրոնական մարմինի կարիքը ճանաչելով, Խորհուրդը ընդունեց 1970 թվականի Աշխատանքային անվտանգության և առողջության ակտը: Այս ակտով ստեղծվեց OSHA և դրան դիրքորեալ էր ԱՄՆ-ի Աշխատանքի Բաժանումի տակ:
what does osha stand for

OSHA-ի իսկական նպատակները

Ստանդարտների սահմանում: OSHA-ն սահմանել է բազմաթիվ ստանդարտներ, որոնք ուղեցույց են աշխատակիցներին և աշխատողներին պահպանելու անվտանգ միջավայր: Այս ստանդարտները պատառիկապես պատմում են խմբակային մեկնարկմանից մինչեւ մեքենաների անվտանգության:

Վարկատրում: OSHA-ի միջոցով ստուգումների և տուգանքների միջոցով ապահովվում է, որ աշխատակիցները համապատասխանեն սահմանված ստանդարտներին: Անիրաւախտորոշված աշխատակիցները կարող են համակել տուգանքներին կամ իրավաբառի միջոցով.

կրթություն և ուսումնասիրություն: OSHA-ն ապահովում է կրթության ծրագրեր և ռեսուրսներ աշխատակիցների և աշխատողների համար, երբեմն ապահովվելով, որ նրանք ունենան գիտելիքները և հմտությունները՝ պահպանելու անվտանգ աշխատանքային միջավայր.

Ուղեցույց: Այստեղ ներառված են նաև նախաձեռնությունները աշխատանքային անվտանգության կարևորության մասին լայն հանրությանը և ոլորտներին տեղեկացնելու համար:

Համակարգումներ և համագործակցություններ: OSHA համագործակցում է պետություններին, աշխատակիցներին և աջակցողական խմբերին՝ աշխատանքային անվտանգության ընդհանուր պարտականությունը ստատելու համար:

Հետազոտություն: OSHA կատարում է հետազոտություններ նորաբերությունների ճանաչելու և գոյությունում ունեցող անվտանգության պրոտոկոլների հսկողության համար:

Որպեսզի ավելի անվտանգությանը ապահովվեն Ամերիկայի աշխատողներին, OSHA-ի ազդեցությունը անբափակ է: Երբեմն առաջացած պրոբլեմներն ու աստիճանաձեռնությունները նույնիսկ այնտեղ են, որպեսզի մեկնարկվեն նոր հետազոտություններ և ամենակարևորը, որպեսզի ամենակարևորը առաջարկվեն լուծումների համար:

Որպես աշխատողի պաշտպանողին, OSHA-ն դիրքորեալ է ամերիկյան աշխատողների իրավունքների և լավակազմին: Դրա մեջբերումը աշխատանքային աշխարհում ավելի անվտանգ պայմաններին է աջակցել: Միշտ պահպանելով աշխատակիցների անվտանգությունը և առողջությունը նախնականին է: OSHA-ի կողմից առաջարկված ստանդարտների ուղեցույցները օգնում են ապահովել, որ աշխատանքային միջավայրը անվտանգ և առողջ է. 

Այս հոդվածը առաջարկում է խորը հասկացություն OSHA-ի ստեղծման, նպատակների, ֆունկցիաների և ազդեցության մասին:

Osha meaning

Աշխատանքային Ստուգումներ

OSHA-ն իր ստանդարտները կիրառում է միջոցով ստուգումների: Ստուգումները կարող են խթանվել տարբեր գործողություններով.

Որպես աշխատակից, դուք ունեք՝ անվտանգ աշխատանքային պայմաններ հայտնելու իրավունք. Այդ բովանդակությամբ գործողությունները կարող են առաջացնել ստուգումներ.

Աշխատակիցների և Բիզնեսների ազդեցություն

OSHA-ի ներկայությունը վերաձևավորել է ամերիկյան աշխատանքային միջավայրը: Աշխատակիցների համար OSHA-ն ապահովում է պաշտպանություն անվտանգ պայմաններից.

Հետադարձ եղանակաձևեր

Նմանատեղիկ կառուցվածքների հետ, OSHA-ն նաև ստանում է բարձրաձայն կրիտիկա: Բայց նրա ներկայությունը և աշխատանքները անառաջիկ են աշխատակիցների պաշտպանության մեջ.

Ամեն դեպքում, ժամանակը կցույց տվի, թե ի՞՞սկ արդյոք OSHA-ի կողմից ստացված ստանդարտները հավաստիորենսդի պահպանվելու են ամերիկյան աշխատողներին.

Փաստաբեր է, OSHA-ի կողմից դրված համալիրվածությունները եւ ստանդարտները որոշ բիզնեսներին բեռնավոր են դառնում, չնայած նրանց հիմնական նպատակն է աշխատանքային միջավայրի անվտանգությունը.

Նորաձևության եւ ամենամոլորականության ժամանակներում OSHA-ի դերը կարևոր է ավելի կարևոր դառնում։ Թեկուզ համաշխարհային պանդեմիաներ, ինչպես COVID-19-ի դեպքում, հասկացնում են անհրաժեշտությանը հարմարելված անվտանգության ստանդարտների ու պետական մարմինների նմանատիպի աջակցության համար.

Գործունեության իսկականությունում, OSHA ներկայացնում է պաշտպանակ, որը պահպանում է ամերիկյան աշխատողների իրավունքները եւ առողջությունը։ Նրա սկիզբը առաջացրել է նշանակալի փոփոխություն մեր երկրում՝ աշխատակիցների անվտանգության ու առողջության խորհուրդում։ Երբ նայում ենք ապագային, աշխատանքային աշխատանքային աշխատանքային համալիրվածությունների եւ անսպասելի պրոբլեմաների դեպքում, այնպես իսկ պետականի մարմինի ինչպես OSHA-ի կարիքը ավելին է դառնում։ Աշխատանքային անվտանգության բարդությունները կարիք ունեն հատուկ մարմինին, որը կուղղի այդ բարդությունները։ OSHA-ի ժառանգությունը, հետևաբար, չի սահմանվում միայն նրա առաջին հաջողություններով, այլ նաև նրա ապագայի հնարավորությամբ պաշտպանել եւ խորհրդատվել ամերիկյան աշխատողին.

Բոլոր այս տարբերակներով, OSHA-ի կարևորությունը և անհրաժեշտությունը անբարձագեղ չեն։ Անվտանգ աշխատանքային միջավայրը առաջին հերթին է աշխատողների համար, բայց նաև բիզնեսների համար, որոնք ուզում են պահպանել իրենց աշխատողներին և պաշտպանել իրենց աշխատանքային ռեսուրսները։ Իսկ եթե նայենք առաջ, պետք է համալիրվենք նոր մարտահրավերների հետ, իսկ աշխատանքային աշխատանքային միջավայրի ստանդարտների համար ապահովության եւ կարգավորման միջոցները պետք է լինեն ամենակարևորներից։ Ներածությանը, OSHA-ն հանդիսանում է աշխատակիցների անվտանգության եւ առողջության պահպանման երկաթուղթը. Այս ուսումնասիրության միջոցով, մենք համալիրվեցինք նրա կարևորությամբ, իսկ նաև ամենակարևոր է նրա դերը պահպանելու աշխատանքային աշխատանքային միջավայրը ամենակարևոր պարամետրերով.

 

 

More To Explore​

OSHA, Electrical Hazards
OHS

Electrical Hazards

Across the diverse landscape of American and Canadian industries, from the heat of construction sites to the dynamic environment of

Workplace hazard RF Radiation
OSHA

RF Radiation

Incorporating the dangers of Radio Frequency Radiation (RFR) into discussions about electrical hazards in American and Canadian workplaces brings a

customer service

ONLINE DEMO

We’re committed to your privacy. Induct For Work uses the information you provide to us to contact you about our relevant content, products, and services. You may unsubscribe from these communications at any time. For more information, check out our Privacy Policy.