INDUCTION & COMPLIANCE MADE EASY

Articles

what does osha stand for?
Arabic

What does OSHA stand for? – Arabic

OSHA: نظرة عامة   الاختصار “OSHA” يعني “إدارة السلامة والصحة المهنية”. تأسست في عام 1970 بواسطة الكونغرس الأمريكي، والمهمة الرئيسية

Read More »
what does osha stand for?
Armenian

What does OSHA stand for? – Armenian

OSHA: Խորը Տեսություն“OSHA” աբրեվիատուրան նշանակում է “Occupational Safety and Health Administration”. Ստեղծվել է 1970 թվականին ԱՄՆ Կոնգրեսի կողմից, OSHA-ի հիմնական

Read More »
what does osha stand for?
German

What does OSHA stand for? German

OSHA: Ein ausführlicher Überblick Das Akronym “OSHA” steht für “Occupational Safety and Health Administration” (Verwaltung für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz). 1970

Read More »
Osha meaning
Arabic

OSHA meaning – Arabic

ما هو OSHA؟ أُنشئ في عام 1970 بموجب قانون السلامة والصحة المهنية، وكانت مهمة OSHA هي “ضمان ظروف عمل آمنة

Read More »
Osha meaning
Armenian

OSHA meaning – Armenian

Ի՞՞՞նչ է OSHA։ Ստեղծվել է 1970 թվականին Սանառական անվտանգության և Առողջապահության օրենսդրության համար, OSHA-ի միսիան էր “երաշխավորել աշխատող տղամարդկանց և

Read More »
customer service

ONLINE DEMO

We’re committed to your privacy. Induct For Work uses the information you provide to us to contact you about our relevant content, products, and services. You may unsubscribe from these communications at any time. For more information, check out our Privacy Policy.